เกี่ยวกับเรา

  
 
 
 

จากประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้ามาเกือบ 22 ปี ของเรา ทำให้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์และสินค้าพิเศษต่างๆ เช่น สินค้ายาเวชภัณฑ์ สินค้า 3M สินค้าสารเคมี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทของเราเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านขนส่ง และส่วนของพื้นที่ในการให้บริการ ดังนั้น เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และผู้บริโภค เราจึงได้จัดตั้งให้มีศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทุกตำบล

บริษัทของเรามีรถบริการท่าน ทั้งรถ 4 ล้อ 4 ล้อใหญ่ รถ 6 ล้อ แบบตู้ทึบเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ประกันภัยสินค้า 100% เป็นรถแบบตู้ทึบควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิพิเศษ บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการใช้บริการขนส่งทั่วประเทศของเรา บริษัทของเราไม่เกี่ยงที่จะรับใช้ท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตาม เพราะท่านสำคัญที่สุดสำหรับเราเสมอ

 

เป้าหมายการให้บริการ

  • ความรวดเร็ว ในการรับจัด-ส่งและการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลาในเวลาที่ลูกค้าพึ่งพอใจ จากประสบการณ์เกือบ 22 ปี ของเราทำได้ถึง 99 %
  • คุณภาพงาน ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยของสินค้าและรักษาสินค้าให้คงคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ราคาค่าขนส่ง ให้มีความเป็นธรรมกับผู้ที่มาใช้บริการ ราคาถูกและยุติธรรม
  • ความรับผิดชอบ ต่อสินค้า และผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • การประกันภัย มีประกันภัยสินค้าเพื่อความอุ่นใจของผู้ใช้บริการ
  • มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและรายงานสรุป ประเมินผล การจัดส่งสินค้ารายเดือน เพื่อให้บริษัท ฯ ของท่านตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขนส่ง